City Lights
Choreografie : George de Baat (Okt. 2015)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Intermediate

Tellen : 64

All Country
Muziek : City Lights

Artiest : Rick Trevino

Dansvideo
Openen als
PDF bestand
Bron : www.countrylinedanceede.nl

 

SIDE SHUFFLE L, BACK ROCK, RECOVER
1 RV stap opzij
& LV zet naast
2 RV stap opzij
3 LV kruis voor
4 RV gewicht terug
5 LV stap opzij
& RV zet naast
6 LV stap opzij
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

CROSS, POINT, CROSS, POINT,
JAZZ BOX ¼ TURN R

1 RV kruis voor LV
2 LV tik opzij
3 LV kruis voor RV
4 RV tik opzij
5 RV kruis voor LV
6 LV draai ¼ rechtsom, stap achter
7 RV stap opzij
8 LV stap voor

ROCK STEP, RECOVER, SHUFFLE ½ TURN R,
STEP, RECOVER, ¼ COASTER STEP L

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV draai ¼ rechtsom, stap opzij
& LV zet naast
4 RV draai ¼ rechtsom, stap voor
5 LV stap voor
6 RV gewicht terug
7 LV draai ¼ linksom, stap achter
& RV zet naast
8 LV stap voor

SIDE, RECOVER, CROSS BEHIND, SIDE,
CROSS, RECOVER, SIDE, CROSS

1 RV stap opzij
2 LV gewicht terug
3 RV kruis achter
4 LV stap opzij
5 RV kruis voor LV
6 LV gewicht terug
7 RV stap opzij
8 LV kruis voor RV

SIDE, CLOSE, SHUFFLE FWD,
SIDE, CLOSE, SHUFFLE FWD

1 RV stap opzij
2 LV zet naast
3 RV stap voor
& LV sluit aan
4 RV stap voor
5 LV stap opzij
6 RV zet naast
7 LV stap voor
& RV sluit aan
8 LV stap voor

CROSS, ¼ TURN R, SIDE, CROSS,
¼ TURN L, ¼ TURN L, CROSS, RECOVER

1 RV kruis voor LV
2 LV draai ¼ rechtsom, stap achter
3 RV stap opzij
4 LV kruis voor RV
5 RV draai ¼ linksom, stap achter
6 LV draai ¼ linksom, stap opzij
7 RV kruis voor LV
8 LV gewicht terug

VINE 8

1 RV stap opzij
2 LV kruis achter
3 RV draai ¼ rechtsom, stap voor
4 LV stap voor
5 RV+LV draai ½ rechtsom
6 LV draai ¼ rechtsom, stap opzij
7 RV kruis achter
8 LV draai ¼ linksom, stap voor

JAZZ BOX, MONTEREY 1/2 TURN R

1 RV kruis voor LV
2 LV stap achter
3 RV stap opzij
4 LV stap voor
5 RV tik teen opzij
6 LV draai op bal voet ½ rechtsom
   RV zet naast LV
7 LV tik teen opzij
8 LV zet naast RV
Begin opnieuw

BRUG:
Na de muren 1 en 4:
SIDE ROCK, RECOVER, BACK ROCK, RECOVER


TAG:
in muur 3 na tel 32:
SIDE ROCK, RECOVER, BACK ROCK, RECOVER

en Begin Opnieuw

Eindig de dans met
STEP, PIVOT ½ L, CLOSE
1 RV stap voor
2 RV+LV draai ½ linksom
3 RV zet naast