Big Frank
Choreograaf : AJ White & Ringo (Maart 2013)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : High Beginner

Tellen : 32

Intro: 16 tellen

Home
Muziek : Big Frank

Artiest : Dale Watson (cd Dalevis)

Tempo : 164 BPM

Koop muziek: iTunes

Openen als
PDF bestand

 

Strut R,Strut L,Rock Step,Step,Together
01 rv Stap op de teen voor
02 rv Laat hak Zakken
03 lv Stap op de teen voor
04 lv laat hak zakken
05 rv Stap voor
06 lv Gewicht terug op LV
07 rv Stap achter
08 lv Sluit aan

Strut r,Strut I ,Rock Step, Step,Together
09 rv Stap op de teen voor

10 rv Laat hak zakken
11 lv Stap op de teen voor
12 Lv Laat hak zakken
13 rv Stap voor
14 lv Gewicht terug oP LV
15 rv Stap achter
16 lv Sluit aan

Step,1/2turn Turn l,Step,Hold, Step,
Cross behind, 1/4 Step,Scuf.

17 rv Stap voor
18 lv 1/2 Draai linksom ( op ballen van 2 voeten)
19 rv Stap voor
20....Wacht
21 lv Stap opzij
22 rv Kruis achter
23 lv 1/4 linksom Stap voor
24 rv Stuit hak over de vloer

Step,Scuf,Step,Scuf,Out Out,Hold,ln ln Hold.

25 rv Stap voor
26 lv Stuit hak over de vloer
27 lv Stap Voor
28 rv Stuit hak over de vloer
& rv Stap opzij schuin voor
29 lv Stap opzij schuin voor
30....Wacht
& rv Stap terug naar het midden achter
3L lv Stap terug naar het midden achter
32 ....Wacht
Begin Opnieuw

Dans de brug:
na muur 1 (3.00 uur)
na muur 3 (3.00 uur)
na muur 4 (12.00 uur)
na muur 6 (12.00 uur)

Tag :
Step,Hold,SteP;Hold,SteP,Hold,
Bounce 1/8 4x

01 rv Stap voor
02....Wacht
03....Wacht
04....Wacht
05 lv Stap voor
06....Wacht
07....Wacht
08....Wacht
09 rv Stap voor
10....Wacht
11 ....Wacht
12....Wacht
& Beide hakken omhoog
13 Beide hakken 1/8 Draai linksom zet neer
& Beide hakken omhoog
14 Beide hakken 1/8 Draai linksom zet neer
& Beide hakken omhoog
15 Beide hakken 1/8 Draai linksom zet neer
& Beide hakken omhoog
16 Beide hakken 1/8 Draai linksom zet neer