Down Low
Choreograaf : Jan Geelen (November 2013)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : 
Intermediate
Tellen : 32

Intro: 16 tellen (Begin met zang)

Home
Muziek :  Bassman like the Jordanairs

Artiest : Dave Sheriff

Openen als
PDF bestand

 

Right Vine into Heel Jack
1 RV stap opzij
2 LV kruis achter RV
& RV stap iets opzij
3 LV tik Li-hak schuin Li voor
& LV stap Li opzij
4 RV tik naast LV

Right Mod. Vine into Veaudeville

& RV stap iets opzij
5 LV kruis achter RV
6 RV stap opzij
7 LV kruis voor RV
& RV stap iets opzij
8 LV tik hak schuin Li-voor

Backward Rocking Chair

9 LV stap en wieg achter
10 RV wieg terug
11 LV wieg achter
12 RV wieg terug

Eleckick Kick

13 LV stap en wieg voor
14 RV wieg terug
15 LV stap en wieg achter
16 RV wieg terug

Left Vine into Heel Jack

17 LV stap opzij
18 RV kruis achter LV
& LV stap iets opzij
19 RV tik Re-hak schuin Re voor
& RV stap Re opzij
20 LV tik naast RV

Left Mod. Vine into Veaudeville

& LV stap iets opzij
21 RV kruis achter LV
22 LV stap opzij
23 RV kruis voor LV
& LV stap iets opzij
24 RV tik hak schuin Re-voor

Backward Rocking Chair

25 RV stap en wieg achter
26 LV wieg terug
27 RV wieg achter
28 LV wieg terug

Rock Step, BW Toe-Turn
29 RV stap en wieg voor
30 LV wieg terug
31 RV zet teen achter
32 LV draai 1/4 Re
1 begin opnieuw


DOE NA DE 1E, DE 2E EN DE 6E RONDE DE BRUG

BRUG (coupletten)
Heel Switch, Pivot, Electric Kick

33 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
34 LV tik hak voor
& LV stap naast RV
35 RV stap voor
36 draai 1/2 Li
37 RV stap en wieg voor
38 LV wieg terug
39 RV stap en wieg achter
40 LV wieg terug
41 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
42 LV tik hak voor
& LV stap naast RV
43 RV stap voor
44 draai 1/2 Li
45 RV stap en wieg voor
46 LV wieg terug
47 RV stap en wieg achter
48 LV wieg terug
1 begin opnieuw


ENDING
Dans Na tel 32 in de 11e ronde:
Heel Switch, Pivot, Turn-Side, Slide

33 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
34 LV tik hak voor
& LV stap naast RV
35 RV stap voor
36 draai 1/2 Li
& LV draai 1/4 Li
37 RV lange stap opzij
38 LV sleep naar RV
39 LV sleep door naar RV
40 LV sluit aan