Times To Come
Choreograaf : Ria Vos (Oktober 2013)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : High Beginner

Tellen : 32

Intro: 16 tellen

Home
Muziek : Don’t Stop

Artiest : Nina Nesbitt

Tempo : 120 BPM

Koop muziek: iTunes  
Video
Openen als
PDF bestand

 

Cross, Hold, & Behind, Hold, & Cross, Side, Sailor ¼ R
1-2 Cross R Over L, Hold
&3-4 Step Ball of L to L Side, Step R Behind L, Hold
&5-6 Step Ball of L to L Side, Cross R Over L, Step L to L Side
7&8 Step R Behind L ¼ Turn R, Step L Next to R, Step Fwd on R
Option 1-4: Weave L (1 Cross R, 2 Step L to L Side, 3 R Behind, 4 Step L to L Side)


Cross, Hold, & Behind, Hold, & Cross Rock, Chasse

1-2 Cross L Over R, Hold
&3-4 Step on Ball of R to R Side, Step L Behind R, Hold
&5-6 Step on Ball of R to R Side, Cross Rock L Over R, Recover on R
7&8 Step L to L Side, Step R Next to L, Step L to L Side ***Restart Point
Option 1-4: Weave R (1 Cross L, 2 Step R to R Side, 3 L Behind, 4 Step R to R Side)


Sync. Jazz Box, Rock Back, Kick-Ball-Cross

1-2 Cross R Over L, Step Back on L
&3-4 Step on Ball of R to R Side, Cross L Over R, Step R to R Side
5-6 Rock Back on L, Recover on R
7&8 Kick L to L Diagonal, Step L Next to R, Cross R Over L

Chasse, Rock Back, ¼ L, ½ L, Step Pivot ¼ L

1&2 Step L To L Side, Step R Next to L, Step L to L Side
3-4 Rock Back on R, Recover on L
5-6 ¼ Turn L Step Back on R, ½ Turn L Step Fwd on L
7-8 Step Fwd on R, Pivot ¼ Turn L
Option 5-8: 5 Step R to R Side, 6 L Behind, 7 Rock R to R Side, 8 Recover on L


Restart: On wall 3 after count 16 (9:00)

4 Count Tag: After wall 7 (9:00)
1-2 Cross Rock R Over L, Recover on L
3-4 Rock R to R Side, Recover on L